Treborende insekter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 815 56 426  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 815 56 432  eller kontakt oss

Treborende insekter

Tremark er en fellesbetegnelse på insektlarver som angriper treverk. Selve insektene kalles for treborende insekter eller treskadeinsekter og omfatter en rekke treborende billearter. Begrepet "tremark" brukes fordi det er larven eller "marken" som gnager ganger og spiser tre.

Her er noen nyttige fakta om treborende insekter, som finnes i forskjellige arter:

  • Voksne treborende insekter legger egg i sprekker i treverket. Utendørs er ikke dette noe problem, men inne kan de angripe gulv (bordplater), møbler, trebjelker og andre tregjenstander.
  • Larver graver seg dypt inn i treet, hvor de spiser - og i prosessen dannes det en labyrint av tunneler etter flere års graving. Ubehandlet tremark kan være en trussel, da tremark er mest alvorlig når de angriper tømmeret i bygninger. Etter hvert vil larvegangene svekke tømmeret, noe som til slutt kan føre til at bærende konstruksjoner svikter.

Hvis du trenger profesjonell kontroll av treborende insekter, kan du ringe Rentokil 815 56 426 (privat) eller 815 56 432 (bedrifter), og vi ringer deg tilbake for å avtale et passende tidspunkt.

Treborende insektarter

Eksperter på treskadedyrskontroll

Vi har bekjempet treborende insektangrep i over 80 år. Våre eksperter er erfarne og dyktige, og kan identifisere og deretter tilby, en målrettet behandling som løser problemet på en hurtig og god måte.

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor