Fugler

Fugler

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Fugler

Duer og måker kan være en plage og sjenanse for din bedrift, ikke bare på grunn av bråket de lager, men de kan også skade bygninger med å løsne takstein, blokkere takrenner og deres avføring ødelegger bygningsmassen.

Det finnes dessverre en rekke problemer som oppstår med fugler og derfor lønner det seg å ta grep. Duer og måker i bygningene dine kan:

  1. Være en helserisiko ved å spre sykdommer som Ornitose (papegøye sykdom), E.coli og Salmonella og Campylobacter.
  2. Forurense bygninger og biler med avføringen.
  3. Skitne til innganger og fortau.
  4. Forårsake sekundære skadedyrsproblemer som fuglemidd (duelus), tekstil biller (pelsbille) og lopper via sine reir.
  5. De kan angripe kunder og ansatte, spesielt i hekkesesongen når de forsvarer ungene sine.

Hvis du har problemer med fugler, ta kontakt med oss vi hjelper deg.

Fakta: En av grunnene til at duene lever i store flokker, er at for å beskytte seg mot rovdyr som katter, rotter og rev. Å fnne mat og varme er også lettere for fuglene når de er mange.

Vanlige fuglearter

Eksperter i fugleproblemer

Våre erfarne og utdannede serviceteknikere kan tilby de nødvendige og riktig metodene som må til for å bli kvitt fuglene rundt dine lokaler. Vi bruker kostnadseffektive metoder som er diskrete, som fjerner fulgene på en etisk riktig måte, og som ikke forstyrrer din virksomhet.

Finn ditt lokale kontor