Fugler

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Fuglesikring for bedrifter

De fleste fugler er flotte og helt ufarlige i sitt naturlige miljø. Men de kan bli forstyrrende og ansvarlige for overføring av sykdommer, spesielt fugler som duer og måker. De er ikke bare irriterende, men kan være en fare for menneskers helse samtidig som de kan være en risko for din bedrift.

Våre metoder brukes som forebygging og bekjempning av fugler som opptrer som skadedyr. Vi er samtidig underlagt et strengt lovverk og benytter derfor metoder som gir minst skadevirkning på fuglene, miljø og helse. Vi benytter metoder som tar hensyn til din bedrift.

Last ned vår brosjyre om fuglekontroll -og sikring

Ring Rentokil nå for å diskutere en human måte å avskrekke fugler på.

Fakta: Fugler kan oppstå som ødeleggende skadedyr hvis de kommer inn i bedrifter og lokaler som produserer, oppbevarer eller selger mat. Som for eksempel næringsmiddelindustri og bakerier. Fuglene kommer ofte inn gjennom lasteramper eller via ødelagte tak eller åpne vinduer.

Fuglesykdommer

Duer bærer parasitter som flått, lopper og midd - som kan spres til mennesker. Insekter lever av fugler og deres avføring, men når fuglene forlater sine reder, kan parasitter invadere bygningen på jakt etter en ny matkilde.

Duer og måker kan også ta med seg ekle sykdommer som kan gjøre deg alvorlig syk:

  • Salmonella (duer og måker) - Denne bakterien kommer fra avføringen deres.
  • Papegøyesyke (duer og måker) - også kalt ornithosis. Denne infeksjonen kan overføres ved å puste inn bakterier fra tørket avføring eller ved å berøre fjærene av infiserte fugler.
  • Fowl pest (duer) - også kjent som Aviær influensa eller Newcastle disease. Dette viruset kan overføres til mennesker når de blir utsatt for avføring og andre sekreter fra infiserte fugler.
  • Escherichia coli (E.coli) (måker) - kan føre til sykdommer som gastroenteritt og septikemi.
  • Soppinfeksjoner (måker) - Disse inkluderer Histoplasmosis og Cryptococcosis, og finnes i fugleskitt.
  • Fuglemidd - er ofte funnet i fuglereder og overnattingsplasser. De lever hovedsakelig av fugleblod, men kan også bite mennesker.

Fem måter å avskrekke fugler på

  1. Våre skadedyrskonsulenter vil ta kontakt med deg for å avtale et tidspunkt til å inspisere dine lokaler, samt vurdere situasjonen og fugleomfanget.
  2. Konsulenten vil så anbefale en hensiktsmessig behandlingsplan.
  3. Etter avtaleinngåelse, vil en servicetekniker besøke lokalene for å iverksette de riktige tiltakene. Mer enn ett besøk vil trolig være nødvendig for å sikre at problemet forsvinner.
  4. Serviceteknikeren vil forklare behandlingsprosessen før de starter arbeidet.
  5. Vår skadedyrskonsulent eller servicetekniker, vil gi deg råd om hvordan du kan forhindre fremtidige problemer med fugler.