Elektrisk avvisning

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Avisafe - elektrisk avvisning

Fugler ødelegger bygninger, da ekskrementer kan bryte ned nesten alle overflater og materialer. I tillegg kan tilstoppede takrenner og nedløpsrør føre til vannlekkasjer samt gi fukt og soppskader. De kan utgjøre en helsefare og være til plage for ansatte og kunder. Rentokil har løsningen i form av elektisk avvisning med Avisafe.

Fuglesikringen Avisafe forhinder fugler i å lande og bygge rede på bygninger. Systemet benytter små pulserende støt for å avskrekke fugler fra å lande. Avisafe har en dobbel virkning, da systemet i motsetning til tradisjonelt utstyr som kun avviser/hindrer fuglen i å lande, har en psykologisk effekt - i tillegg til den fysiske avvisningen. Sikringen får sin energi fra solcellepaneler som vanligvis installeres på taket av bygningen, et arbeid som blir utført at spesialtrente serviceteknikere. Avisafe er svært effektivt, dette er et høyspent system med lav ampere som er helt ufarlig for mennesker og dyr, metoden har blitt benyttet i mange år med stor suksess.

  • Forhindrer fugler i å bygge rede
  • Jager effektivt bort duer
  • Nesten usynlig etter installasjon
  • Kan bli drevet av solenergi

Avisafe kan kobles opp på nesten alle bygninger. De tynne, værbestandig ledningene i rustfritt stål, festes til alle slags avsatser og anslag og er nesten usynlige. Systemet er svært effektivt og fugl skyr større områder.

Avisafe kan drives av solenergi, noe som gjør det uavhengig av strømforsyningen og ingen ekstra kostnader påløper.

Ring oss på 815 56 426 og vi vil kontakte deg innen 24 timer, for å diskutere de mest hensiktsmessige løsningene mot fugl, tilpasset dine lokaler.