teknisk ekspertise

Arbeid med Rentokil

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Regler og sertifikater

Alle bransjer er styrt av sitt eget sett med regler om lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet - i tillegg til kvalitetsstyring og miljøkontroller er skadedyrbekjempelse ingen unntak. Våre service teknikere utfører prosedyrer av høyeste standard og skal følge alle forskrifter.

Rentokil følger og arbeider etter samme sett regler, noe som også er en fordel for våre kunder. Risiko og sykdommer relatert til skadedyr,  potensielle farer forårsaket av f.eks gnagere, og problemer med forurensede produktene - fjernes.

Helse & sikkerhet

Vi har utviklet en politikk som tar sikte på å gi betydelige helse- og sikkerhetsmessige fordeler for både ansatte og kunder.

Kunnskap og forpliktelse til å overholde disse retningslinjene, er et betydelig bidrag til kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet - en bevissthet som vi tar sikte på å skape og opprettholde i vår organisasjon.

Kvalitet og miljøpolitikk

Vårt interne miljøstyringssystem sikrer at vi deler gode erfaringer i vårt selskap og vår miljøpolitikk forplikter oss til å gjennomføre god praksis prosedyrer, som gjør oss i stand til å integrere den mest miljøvennlige måten å støtte våre tjenesteleveranser på.

Forsikringssertifikater

Rentokil Skadedyrkontroll er sikret med alle relevante forsikringsavtaler, inkludert offentlig ansvarsforsikring. Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst ikke nøl med å ringe vårt kundeservice.

Lovgivning