Lagervareinsekter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Lagervareinsekter

Det finnes en rekke insekter som angriper lagerbeholdningen av matvarer og forurenser de ingredienser vi bruker i maten - enten privat, i virksomheter eller i fôrproduksjon. I tillegg kontamineres de ferdigeproduserte varene, som betyr at de aktuelle produktene som rammes - tørket frukt, korn, ris og frø - dermed blir uegnet for konsum.

Ring Rentokil på 815 56 432 - hvis du ønsker å snakke med en ekspert på bekjempelse av lagervareinsekter.

FAKTA: Det fleste lagervareinsektene er små biller eller møll.

Potensiell risiko ved lagervareinsekter

  • Larvenes møllspinn kan forårsake alvorlige blokkeringer og skader på bearbeiding og produksjonsmaskiner.
  • Infiserte korn kan føre til kornoppvarming og denne varmeutviklingen kan forårsake fuktighet og muggdannelse.
  • Manglende overholdelse av regelverket.
  • Forurensning av matvarer og ferdigvarer.

Tiltak for å bekjempe lagervareinsekter i dag

  • Identifiser og finn riktig lagervareinsekt gjennom profesjonell hjelp fra våre eksperter.
  • Valg av riktig behandlingsmetode som utføres av våre sertifiserte serviceteknikere.
  • For å forhindre et angrep, jobber vi forebyggende og langsiktig med jevnlige besøk, slik at du produserer og leverer etter næringsmiddelregelverkets krav.

Ring oss for en kostnadseffektiv løsning mot lagervareinsekter på 815 56 432

Lagervareinsekter arter & guide

Kompetanse på lagervareinsekter

Våre profesjonelle og erfarne serviceteknikere løser skadedyrproblemer, som lagervareinsekter, raskt og effektivt ved hjelp av giftfrie varmebehandlinger. Samtidig forsøker vi å unngå forstyrrelser og avbrudd for bedriftens daglige virksomhet.

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor