Lagervareinsekter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Tegn på lagervareinsekter

Mange av disse insektartene er så små, at du ikke merker at det er et problem i begynnelsen, derfor bør man alltid følge meg på tegn etter lagervareinsekter:

  • Skade på råvarer og matvarer.
  • Ferdig vokste biller, f.eks snutebiller, etterlater synlige små hull i kornet.
  • Infisert korn kan bli varmere og dermed kan dette føre til fukt, mugg og uønskede bakterier.
  • Insektene forurenser matkildene gjennom å flytte seg fra en matkilde til en annen.
  • Larver produserer og etterlater spinn ved infestasjon på lager og i siloer.
  • Mel - og kornbiller kan forurense varer og utsette produktene for mugg.
  • Disse skadedyrene kan også infisere matvarer med deres ekskrementer.

Godkjente skadedyrbekjempere

Våre kunnskapsrike og erfarne serviceteknikere vil identifisere hvilke arter som skaper problemer. Basert på dette, finner de riktig behandlingsmetoder og forebyggende råd for din virksomhet.

Ring Rentokil på 400 30 311 - hvis du ønsker å snakke med en ekspert på bekjempelse av lagervareinsekter.