Lovgivning og skadedyrkontroll

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Lovgivning og skadedyrkontroll

Strengere lovgivning og krav gjør det enda mer viktig for virksomheten å ha forebygging og kontroll mot skadedyr gjennom hele transportkjeden.

Rentokil skadedyrkontroll er din partner når det kommer til kontroll og bekjempelse av skadedyr i henhold til nasjonale/internasjonale standarder og krav fra dine kunder.

Mange virksomheter stoler på oss når det kommer til kontroll og bekjempelse av skadedyr som er i henhold til god hygienepraksis og hygieneregelverket.

Mattrygghet

 • Risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter.
 • Hygienepakken: Næringsmiddehygieneforskriftens forordning 852/2004, forordning 853/2004 og forordning 854/2004
 • Matlovsforskriftens forordning 178/2002
 • Plantevernmiddelrestforskriftens forordning 396/2005
 • Food and Feed Code (LFGB)
 • DIN Standard 10 523: Food-hygiene – Pest Control in the food industry
 • Forskrift for organisk landbruk og industristandarder
 • Biocidregelverket
 • Nasjonale gjeldende regelverk innenfor registrering og bruk av kjemikalier og bekjempelsesmidler.
 • Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS)
 • Chemicals Act (ChemG)
 • Occupational Safety Act

Kvalitet og revisjonsstandarder

 • Internnasjonale kvalitetsstandarer for mat
 • BRC – British Retail Consortium. Britisk kvalitetsstandart for trygg mat
 • AIB – American Institute of Baking
 • GFSI – Global Food Safety Initiative. Global kvalitetsstandart for trygg mat
 • GMP – Good Manufacturing Practice. God tilvirkningspraksis
 • FPA-Safe
 • HACCP
 • ISO 9001:2008
 • ISO 22000:2005
 • Quality and Safety (QS)
 • Food Hygiene Rating Scheme

Våre konsulenter kan gi deg råd og veiledning i bruk av ikke giftige overvåknings og bekjempelsessystemer i høyrisikoområder hvor bruk av gift ikke er tillatt.

Ring oss på 815 56 432 for råd fra en av våre eksperter