Mattrygghet

Mattrygghet

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Hva er mattrygghet

Mattrygghet vil si næringsmidler som ikke utgjør en helsefare for konsumenten når den tilberedes og/eller konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Helseskade kan forårsakes av stoffer som kommer inn i kroppen ved inntak av næringsmidler og kan være av typen biologisk, kjemisk, allergen eller fysisk. Eksempler er sykdomsfremkallende mikroorganismer som Salmonella, miljøgifter som PCB eller fremmedlegemer, som metall biter fra utstyr.

Mattilsynet håndhever regelverket som sikrer at Mattryggheten er ivaretatt gjennom inspeksjoner og revisjoner av alle aktører i matkjeden. De vurdere da driften i forhold til regelverket og setter en « karakter « med Smilefjes som ble innført i 2016.

Vi kan hjelpe alle som på en eller annen måte produserer, distribuerer og serverer næringsmidler med å imøtekomme de krav som kreves i forhold til Mattrygghet gjennom våre tjenester.