Maur

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Maurkontroll for din virksomhet

I et kommersielt miljø er maur mer enn en plage. De kan koste deg penger og skade ditt ryktet. Dette gjelder spesielt i organisasjoner som håndterer mat eller trenger å holde områder sterile.

Lokaler for næringsmiddelbedrifter, restauranter, sykehus, varehus og andre virksomheter som lagrer mat og drikke - må være sikker på at de tilfredsstiller alle matsikkerhetsregler og standarder for hygiene - og det innebærer at det er fritt for maur.

Tilstrekkelig kontroll av maur i virksomheter er viktig, ellers kan det føre til følgende konsekvenser:

    • Avfall - Forurenset mat og andre produkter må kastes, det går utover økonomi og ressurser.
    • Uro - Maurangrep på steder som sykehus og sykehjem kan spre patogener (f.eks faraomaur) og vil føre til at pasienter eller beboere vil stille spørsmål rettet mot selskapets hygiene standarder.
    • Omdømme - Et dårlig rykte kan føre til nedsatt fortjeneste p.g.a færre kunder og lavere inntekter.

Steg å ta for en effektiv maurkontroll

Våre serviceteknikere har trening og erfaring med maur og kan derfor tilby en diskret og målrettet maurkontroll. Alle våre behandlinger er trygt for ansatte og kunder.

Ta kontakt med oss, så kan vi gjøre følgende:

  • Vår skadedyrkonsulent vil bestille et passende tidspunkt for en befaring i og utenfor lokalene.
  • Vi vil dermed anbefale en behandlingsplan basert på dine problemer, tilpasset nettopp din bransje - samt gi deg et tilbud som viser hva det koster å iverksette planen.
  • Når du har godkjent tilbudet vil skadedyrkonsulenten bestille service av en servicetekniker. Det avhenger av hvilken type behandling som skal brukes og om det er behov for flere besøk. Ved første besøk, går vår servicetekniker gjennom behandlingsprosessen før arbeidet starter.