Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Feromonfeller mot møll

Vår feromonfelle mot møll er en effektiv måte å bli kvitt møll - uten å bruke spray.

Ved å forstyrre møllen i deres parringssyklus, bidrar våre feromonfeller effektivt å løse møllproblemene i dine lokaler.

På lang sikt vil denne løsningen bidra til å holde dine lagervarer trygge for et møllangrep.

Fakta:

  • Ved hjelp av syntetiske kjønnsferomoner, forstyrres livssyklusen til møllen og dermed reduseres antallet.
  • En miljøvennlig løsning som gir kontinuerlig og giftfri kontroll, uten risiko for forurensning av bekjempningsmidler som brukes i spray.

Ring Rentokil 815 56 432 for å avtale en inspeksjon av dine lokaler og for å diskutere bruken av våre feromonfeller i din bedrift.

Bruk av feromonfeller

Hvis din bedrift har et problem, kan våre feromonfeller være den perfekte løsningen, som gir en kontinuerlig og forebyggende overvåking av lagrede produkter.

Da dette produktet er helt fritt for insekticider, er det meget velegnet for bruk i en rekke bedrifter, inkludert næringsmiddelindustrien.

Hvordan virker feromonfeller

    • Ved å plassere flere syntetiske feromonfeller i områder som er infisert av møll, vil kjønnsferomonet som møllen tiltrekkes av, forstyrre deres parring.
    • Det skjer fordi møllhannene blir bombardert av kjønnsferomoner, slik at de ikke klarer å finne hunner å parre seg med.
    • Hannen er mer tiltrukket av feromonen i fellene enn av møllhunnene. Når møllen har kommet seg inn i møllfellen med feromoner, så er det ingen vei ut igjen.
    • Ved å redusere sannsynligheten for parring og dermed klekking av egg og larver, vil man gradvis fjerne møllangrepet.