Møll

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Tegn på en møllinfestasjon

Å oppdage møll i hjemmet kan være frustrerende. Spesielt på grunn av skaden kan de forårsaker som på sensitive og verdifulle gjenstander. Skaden disse dyrene kan påføre tepper, gardiner, møbeltrekk og klær, kan også være svært kostbart.

Hvordan kan møll skade?

Fakta: Voksen møll spiser egentlig ikke stoffmateriale, deres viktigste oppgave er å formere seg, det er larvene deres som gjør skade.

I Norge finnes det 4 arter som kan skape problemer i hjemmet og disse møllene har ulike preferanser for materialer, noe som betyr at deres larver forårsaker helt ulike skader på forskjellige stoffer og materiale, for eksempel:

 • Vanlig klesmøllarver forårsaker hull med uregelmessig former i stoffet
 • Larvene til pelsmøllen skaper mindre, mer vanlige formet hull i klærne
 • Frømøllarver tendener å foretrekke dyre-baserte materialer som fjær og skinn
 • Melmøllarver foretrekker mat og er derfor mindre skadelig for tekstilene

Det første tegnet folk flest legger merke til er skade på klær, tekstiler eller tepper. Men det er også andre spor på et møllangrep:

  • Voksne møll som ofte kryper eller hopper
  • Maggotlignende larver (møllarver)
  • Tynne lange silkerør der larvene holder til
  • Pupper (silkekokonger) der larvene utvikler seg til voksne flyvende møll.

En annen årsak til skader på tepper eller pels, kan være tekstilskadedyr som biller eller teppebiller i stedenfor møll.

Fakta: Å ha frykt for møll heter mottephobia.

Ring Rentokil på 815 56 426 hvis du er bekymret for et angrep i ditt hjem.