mus

Mus

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Mus

Det å oppdage mus i hjemmet eller bedriften kan være svært uheldig. Mus er kjent for kunne spre sykdommer mens de er på jakt etter mat og husly. Dette kan føre til helsemessige risikoer, spesielt på kjøkkenet eller i områder der barn leker.

Det er helt naturlig at mus gnager på alt, som betyr at mus også kan forårsake store skader på din eiendom f.eks inventar som møbler og annet utstyr. Enkle tiltak som beskytter mot mus på eiendommen, kan bidra til å beskytte dine verdier

Ved å se etter spor, kan man identifisere problemet tidlig og dermed sikre riktig og effektiv kontrolltiltak.

Vanlige musearter

Rentokil løsninger mot mus

Rentokil tilbyr effektive og tilpassede behandlingsmetoder for å fjerne mus i hjemmet eller bedriften.

Våra serviceteknikere er erfarne og kunnskapsrike, de tilbyr målrettet behandling som er best egnet for akkurat ditt problem og sted.

Vi sørger for at du ikke blir utsatt for gjentatte angrep av mus ved å tilby råd og forebygging, samt effektiv behandling mot mus.

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor