mus forebyggingsmetoder

Mus

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Hvordan forhindre aktivitet av mus

Den beste metoden som holder mus unna din eiendom på, er å tette eventuelle hull og innganger. Stålull kan brukes til å tette små åpninger, eller biter av hønsenetting. I tillegg må man rydde opp i områder der mus kunne tenkte seg å bo. Mus har et mykt skjelett og kan derfor komme gjennom hull så små som diameteren av en blyant.

Hvis du kan unngå å få inn mus, vil man også redusere helserisiko og eventuelle skader på inventaret som de forårsaker.

Ring oss for å diskutere hvordan vi kan forhindre mus i å komme inn i ditt hjem eller bedrift.

Du kan bruke gjør-det-selv-metoder for å håndtere en liten infestasjon av mus, men ved større og gjentatte problemer så kreves det ofte profesjonell hjelp.

Sikre mot mus i ditt hus

Det finnes effektive måter som forebygger forekomst av mus og det inkluderer å sikre ditt hjem mot gnagere. Viktig å identifisere eventuelle hull som er høyt oppe på bygninger eller taket, og ikke bare de nær bakken, slik at disse blir blokkert.

Mus er veldig gode klatrere, de kan klatre på grove, vertikale flater å gå langs tynne kabler eller ledninger.

Tips om hvordan du kan holde mus unna

  • Dører - ved montering av en børsteliste ved kantene av dørene, hindres musene fra å komme inn der, spesielt i eldre hus hvor dørene ikke er tette.
  • Rørledninger - tette hull rundt eksisterende eller nye rør, med grov rustfritt stålull og tetningsmidler.
  • Hull - disse er vanligvis i ytterveggene og er laget for kabler og rør, sjekk at gamle hull for rør tettes. Man kan også sikre åpning mellom murkrone og kledning.
  • Ventilasjon - dekk disse med fin galvanisert jerntråd, spesielt hvis de er skadet.
  • Takgesimser - reparer skadet tak og bruk netting for å tette eventuelle hull.
  • Vegetasjon - trim hekker og greiner slik at de ikke berører huset, og der det er mulig bør man unngå planter som vokser på sidene av din eiendom. Slyngplanter, busker eller overhengende grener kan benyttes som en bro slik at musen kommer over på taket. Overgrodde planter i nærheten av veggene, vil tilby mus ly og bli potensielle hekkeplasser.
  • Plenen - hold gresset klippet kort for å redusere risikoen for musereir, reduserer også tilgjengeligheten av fuglefrø som musen spiser. La det aller helst være en avstand mellom husgrunnen og hagen.