Restaurant & Kafe

Restaurant & Kafe

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Skadedyrkontroll for serveringssteder

Den viktigste for et serveringssted er dets omdømme. Omdømmet er først og fremst et resultat av kvaliteten på maten og servicen, men kundene forventer også en høy hygienestandard.

Mus, rotter, fluer and kakerlakker utgjør en hygienetrussel da de kan være smittebærere og dermed utgjøre en trussel i områder der det tilberedes eller oppbevares mat. Men det er også mange andre skadedyr som kan ødelegge matvarer eller skape ubehag for kundene.

Moderne og forebyggende skadedyrkontroll fra Rentokil beskytter restauranter, puber og kafeer fra skadedyr. Din servicetekniker besøker deg regelmessig for å sjekke åte stasjoner og for å lete etter spor etter skadedyr. Vi identifiserer mulige risikoer og gir råd om hvilke skritt du kan ta for å redusere risikoen for skadedyrangrep i fremtiden.

Vi har forpliktet oss til å handle raskt, så hvis det oppstår et problem, vil serviceteknikeren være raskt på stedet for å utføre nødvendig bekjempelse.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi kan løse et problem med skadedyr eller hindre at det oppstår, kan du ringe oss på 400 30 311 for å sette opp en avtale med en lokal salgskonsulent.

Vi kan også hjelpe deg med tilpassede løsninger på kvalitetsstyringssystemer i henhold til HACCP prinsippene. Systemet følger gjeldende lover og forskrifter. Vi gir støtte på stedet dersom det oppstår problemer og holder systemet oppdatert og aktuell. Dra nytte av Rentokil sin globale erfaring med renhold og hygiene i forhold til håndtering av mat.

Våre service fordeler

  • Regelmessige besøk - en servicetekniker vil besøke lokalene jevnlig for å sjekke åtestasjoner, se etter tegn på skadedyraktivitet, identifisere potensielle risikoer og gi råd om eventuelle tiltak du kan ta for å redusere risikoen for fremtidige skadedyrsproblemer.
  • Hvis det dreier seg om et nettverk med flere spisesteder, kan alle sammen inngå i samme serviceavtale, med kun én kundekontakt som koordinerer tjenestene for de ulike lokalene. Samtidig som hvert anlegg vil ha sin egen forbindelse til lokale serviceteknikere og salgskonsulenter.
  • Skreddersydde løsninger - vi tilpasser våre tjenester for å bekjempe skadedyr som oppstår i næringsmiddelbedrifter, som rotter, mus, fluer og kakerlakker
  • Desinfeksjon - takket være vår desinfeksjontjeneste, kan du være sikker på at risikoen for smitte fra skadedyr er borte.
  • Rask respons - våre Rentokil seriviceteknikere er raskt på stedet for å behandle ditt skadedyrproblem.
  • Online rapportering - all informasjon fra servicebesøk blir registert i PestNetOnline - våre onlinerapportering- og analyseverktøy. Den registrerer alle data på skadedyraktivitet, sammen med tiltak og anbefalinger for å redusere risikoen. Informasjonen er tilgjengelig for deg 24/7.
  • Næringsmiddelhygiene - med våre løsninger kan hjelpe deg i samsvar med regelverk for næringsmiddelhygiene.