Rotter

Rotter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Rotter

Rotter utgjør en betydelig helserisiko for mennesker og dyr. De er smarte og iherdige og hvis de kommer inn i ditt hjem eller bedrift, kan de spre sykdom samt skade og forurense mat.

Et par rotter, slipper mer enn 1 million kroppshår hvert år og én rotte kan etterlate opp til 25.000 ekskrementer.

Ved raskt å iverksette tiltak ved første tegn til rotter, blir det enklere og det tar kortere tid å løse dine rotteproblemer.

Rottearter og guide

Rentokils løsninger

Våre kvalifiserte serviceteknikere tilbyr trygge og effektive løsninger for å bli kvitt rotter.

Vi forsøker alltid å bekjempe rotter ved å finne årsaken til problemet for så å kontrollere denne. Vi kan eventuelt benytte gift hvis man trenger å slå ned en meget stor rotteaktivitet.

Hvis rottegift benyttes, kontrolleres bruken nøye. med planlagte besøk av servicetekniker, som regelmessige vil komme på besøk for å sjekke utfallet av metoden. Vi avtaler en tidsplan med besøk, og sørger for at du blir kvitt rotteproblemet med minimalt avbrudd for virksomheten din.

Finn ditt lokale kontor