Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Vanligste rotteartene

Det finnes en rottearte som utpeker seg og som forårsaker bekymring i Norge - brunrotte (eller vanlig rotte). Men svartrotte kan forekomme. Det er alltid en rotte i nærheten av mennesker, og de kan bli svært plagsomme i både private hjem og bedrifter.

Svartrotte

(Rattus rattus)

Utseende

 • 16-24 cm lang. Halen er lenger enn hodet og kroppen.
 • Veier 150-200 g.
 • Den har spiss snute, store ører og slankere kropp enn brunrotten (Rattus norvegicus).

Livssyklus

 • 5-10 unger i hvert kull, 3-6 kull per år.
 • Drektighetsperioden hos svartrotte er ca. 3 uker.
 • 12-16 uker fra fødsel til den er kjønnsmoden.

Vaner

 • Sjelden i Norge. Noen enkelte eksemplarer av svartrotte kan bli funnet i havneområder, men arten har ingen fast bestand i norske havner.
 • Svært bra klatrer og derfor kalt "tak rotte" og samtidig veldig rask, graver seg sjelden ned og blir sjelden funnet ute i Norge. Men lever best i tropiske/subtropiske områder.
 • Svartrotte spiser helst fuktig frukt.
 • Spiser omtrent 15 g føde per dag og drikker 15 ml.

Brunrotte

(Rattus norvegicus)

Brunrotte har en utrolig tilpasningsevne og har spredd seg over hele verden, oftest i nærheten til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og kan spre sykdom.

Utseende

 • Deres kroppslengden er om lag 18-25 cm. I tillegg kommer halen som er 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt - og alltid kortere enn kroppen.
 • Den veier 200-500 g.
 • Ørene er små med hår helt ut til spissen. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.
 • Men har kraftigere kroppsbygning enn svartrotten (Rattus rattus).

Livssyklus

 • 7-8 unger i hvert kull, 3-6 kull per år.
 • Drektighetsperioden hos en brunrotte varer ca. 3 uker.
 • Det tar 10-12 uker fra fødsel til den er kjønnsmoden.

Vaner

 • Brunrotte oppholder seg vanligvis på bakken og i hi, men den er også en utmerket klatrer. Gnagertennene er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager. Merker etter tennene hos brunrotter er omtrent 4 mm i total bredde. Brunrotte er den eneste arten som forekommer i kloakknettet i Norge.
 • Spiser helst korn, men er altetende.
 • Spiser omtrent 30 g føde per dag og drikker ca. 60 ml.