Rotter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Bekjempelse av rotter for bedrift

Enhver bedrift kan ha problemer med rotter. For enkelte næringsmiddelselskaper, kan en rotte infestation få alvorlige helsemessige og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Rotter kan forårsake kortslutning, brann og annen operativ stans ved gnageskader på kabler.

Det krever en gjennomtenkt og godt planlagt rotte bekjempelsesprogram hvis man ønsker å beskytte eiendom og redusere risikoen for en rotte infestasjon.

Profesjonell bekjempelse av rotter

Har man fått et rotteangrep, er en profesjonell behandling det beste alternativet hvis man ønsker å drive virksomheten effektivt. Det er den eneste måten å være sikker på at du har blitt kvitt rotteproblemet og for å unngå at rottene komme tilbake.

Ring Rentokil på 400 30 311, hvis du ser tegn til rotter som for eksempel avføring, istykkertygde kabler eller ser at isolasjon og plastikkrør er blitt tygd på.

Rentokil tjenester:

I våre tjenester inkluderes først en inspeksjon av lokalene. Denne inspeksjonen er avgjørende for å vi kan tilby en skreddersydd løsning som kan løse problemet effektivt og diskret.

  • Rask respons - kundeservice (mandag til fredag).
  • God inspeksjon - iktig å finne ut hvor omfattende rotteangrep er, og å identifisere den riktige arten.
  • Sertifisert serviceteknikere - med sektorspesifikk kompetanse, kan våre serviceteknikere tilby en skreddersydd løsning for områder med høy risiko, som for eksempel innenfor næringsmiddelindustrien.
  • Kompetanse - inenfor relevant lovgivning - vi sørger for at våre behandlingsmetoder følger alle regler innenfor helse, miljø og sikkerhet og sikrer dermed at virksomheten kan fortsette som tidligere.
  • Bruk av rodenticider - hvis man må bruke rodenticider, som finnes i noen av våre åtekasser, så installeres og distribueres disse på en sikker måte slik at de ikke skal være til fare for mennesker og dyr. I tillegg står all relevant informasjon trykket på lokket.
  • Anbefalinger - vi vil gjøre regelmessige oppfølgingsbesøk til problemet er løst, og vi tilbyr en ekstra støtte gjennom vår unike online rapporteringssystem - myRentokil.