Rotter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Hvordan forebygge mot rotter

Det er bekymringsfullt å ha problemer med rotter, så du bør gjøre alt for å unngå å få rotter hjemme eller i din virksomhet.

En enkel løsning er å sørge for å ikke ha mat og vann lett tilgjengelig, og passe på at man rydder opp i de rom hvor rottene kunne søke ly.

I motsetning til mus, trenger rotter daglig tilgang til en vannkilde. De drikker bare mellom 15 ml og 60 ml vann per dag, men de må drikke ofte.

De er kjent for å være altetende, men de foretrekker å spise små mengder av ulike matvarer noe som gir dem et variert kosthold.

Preventive tiltak og tips med rotter

Les våre tips nedenfor som kan bidra til å forhindre et problem med rotter:

 • Oppbevar mat i metall- eller glassbeholdere med tettsittende lokk.
 • Hold det rent i huset og rundt i hagen - lite søppel og hageavfall betyr færre skjulesteder for rotter.
 • Kast søppel i metallbeholdere med tettsittende lokk, slik at rottene ikke kan få tilgang til innholdet.
 • Rydd opp matrester fra kjæledyr og forsøk å ikke oppbevar dyrefôret på gulvet, men ta det bort etter måltidet.
 • Ikke legg kjøtt i komposthaugen og begrense mengden av fuglemat, slik at det ikke faller fra fuglebrettene når småfuglene spiser i hagen.
 • Stålull kan brukes til å tette små åpninger, fra den siden rottene kommer inn/opp. Eller bruk biter av hønsenetting.

Hvis du allerede har oppdaget tegn til rotter, slik som avføring, er det viktig å handle raskt for å bli kvitt rottene og å forhindre et stort angrep.

Hvordan holder du rottene borte

Rotter er smarte, smidig og flittige og hvis de får muligheten, kommer de seg inn i ditt hus eller virksomhet.

Svartrotter er gode klatrere og bygger gjerne bolig på loftet.

Brunrotter kan også klatre, men liker best å grave mer.

De er veldig flinke til å svømme i kloakk og avløpssystem. Begge arter vil gnage seg gjennom en åpninger eller hull for å komme seg inn.

Sikring av hjemmet ditt

  • Innganger - Unge rotter kan presse seg gjennom gliper på bare ca. 12 mm, så det er viktig å tette sprekker og hull i døråpninger. Vi anbefaler å montere børstelister under porter og dører der underlaget er ujevnt. Har man katteluker eller andre større mulige gjennomganger, så sørg for å tette disse.
  • Hull i veggen - Midlertidige løsninger kan være stålull/hønsenetting. Ikke glem å hull eller små åpninger (rundt kabler eller rørledninger) må fylles med egnet tettematerial. Ikke glem å sikre luker. Husk at rotter kan hoppe ca. 1.2 meter høyt.
  • Tak - rotter klatrer langs strømkabler og bruke greiner til å komme seg inn på loftet. De kommer seg gjennom hull via ødelagt takstein eller gjennom gesimskasser. Reparere skaden på taket og bruk netting for å tette hullene.
  • Vannavløp og kloakksystem - rotter kan komme opp fra kloakken via utette rør, dårlige vannlåser og åpninger som mangler tunge rister. Det er viktig å ha ettersyn med vann- og avløpsanlegget og sørge for at det er i god stand.