Skjeggkre

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Skjeggkre

Hva er skjeggkre og hvordan lever de?

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata)  er et vingeløst insekt som ligner veldig på sølvkre. Men insektet er litt større, har lengre haletråder og er skjellkledd med en litt mørkegrå farge. Et skjeggkre skiller seg ut fra et sølvkre, fordi insektet har skjegg og hår på hele kroppen. Et sølvkre er glatt. Fordi de er så like, bør man bruke et mikroskop for å skille dem fra hverandre.

Voksne individer er 15-19 mm lange, mens nymfer er 2 mm ved klekking av egget. Skjeggkre går gjennom 14 utviklingsstadier (opp mot 3 år) før de er kjønnsmodne. De yngste er lysere i fargen fordi de ikke har utviklet skjell enda.

Skjeggkre er aktive om natten og de trives best i fuktige miljøer, men kan i motsetning til sølvkre, også klare seg i tørrere miljøer.

I Norge lever skjeggkre innendørs og er nå observert i hele landet, året rundt. Disse insektene lever av bl.a. plante og dyrematerialer som f.eks. andre insekter, matrester og papir.

De lever relativt lenge, deres livssyklus fra egg til voksen er normalt opp mot 3 år, og et kjønnsmodent skjeggkre kan legge i snitt 56 egg i året. Et voksent dyr kan overleve i opptil 9 måneder uten at det tar til seg næring. Uavhengig av hvor et skjeggkre er i sin livssyklus, er de sensitive for lave og høye temperaturer. Temperaturer under 11 °C eller ved temperaturer over 41°C stanser utviklingen. 

Kan skjeggkre gjøre skade?

Skjeggkre gjør lite skade og de biter ikke. Men er de mange nok, kan de gi materielle skader, men den viktigste årsaken til å få hjelp til å fjerne dem, er at det kan oppleves som en ubehagelig situasjon å bo eller jobbe i.

Hvordan behandler man skjeggkre

Det er ikke enkelt å bli kvitt skjeggkre, og derfor må man være nøye når man oppdager dyrene. Har en leilighet, eller et kontorlokale fått disse dyrene, må man også kartlegge tilstøtende rom.

Har du oppdaget dyrene, eller tror du har fått dem, så ta kontakt med oss. Vi har offentlig godkjente skadedyr-bekjempere med lang erfaring som kan hjelpe deg, i tillegg benytter vi helt giftfrie metoder.

Vi vil gjøre følgende:

  • Deteksjon - her finner vi ut hvilken art vi har funnet
  • Kartlegging - vi analyserer lokalet og omfanget
  • Behandling - basert på vår kartleggingen, vil våre eksperter anbefale en behandling

Neste steg

Finn ditt lokale kontor