Ratél

Teknisk ekspertise

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 45 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Ratél

Giftfri bekjempning av rotter i kloakken

Selskapet Ratél, i samarbeid med Rentokil, har utviklet den elektroniske rottefellen, som nå gjør det mulig å utestenge rottenes tilgang til visse deler av kloakkanlegget. Det skaper muligheten til å utføre en helt ny og langt mere strategisk rottebekjempelse enn tidligere.

Ratél installeres i et kloakkrør. Ved inngangen av brønnen, blir rottene ledet gjennom et rør hvor de så blir utsatt for høyspenning og drept i løpet av sekunder.

Deretter tømmer fellen seg selv ved at de døde rottene forsvinner i bunnen av kloakkrøret, hvor de så blir spylt ut med avløpsvannet. Bruken av strøm som avlivningsmetode av rotter er mye mer humant og miljøvennlig enn bruken av gift.

I tillegg unngår vi at rottene bygger opp resistens mot giften, som kan få fatale konsekvenser for kampen i et gitt område, da den brukte giften etter hvert mister sin effekt.

Strategisk bekjempelse av rotter

Fordeler med Ratél

  • Kontroll og sikkerhet - Ratél gir relevante kontakt personer tilgang opplysninger om fangst aktivitet og status via SMS meldinger. Automatisk informasjon om for eksempel antall drepte rotter, vann og batteriestand, og om enheten trenger service.Dermed har du konstant adgang til oppdatert informasjon om bekjempelse rotter i avløpsnettet. Ratel virker til alle tiden som en rotte-sperre, noe som betyr at rottene under enhver omstendighet ikke får tilgang selv om fellen skulle oppleve en funksjonsfeil.
  • Enkel å administrere og vedlikeholde - Ratél installeres av våre dyktige serviceteknikere og fellen kan monteres, betjenes og demonteres fra overflaten uten nedstigning i kloakksystemet. Fellen tømmes automatisk og tilbakestilles hver gang en rotte er fanget og krever kun rutinemessig batteribytte.
  • Sikker og miljøvennlig - Bruken av strøm som avlivningsmetode av rotter er mye mer humant og miljøvennlig enn bruken av gift. I tillegg unngår vi at rottene bygger opp resistens mot giften, som kan få fatale konsekvenser for kampen i et gitt område, da den brukte giften etter hvert mister sin effekt.
  • Store resultater med enkle midler - Ratél utmerker seg ved at den passer alle typer og størrelser av kloakkrør. Den skaper en fleksibel løsning, siden fellene raskt og enkelt kan flyttes mellom forskjellige rør størrelser ved hjelp av utskiftbare spjeld. Når Ratél er på plass gir den en langvarig beskyttelse.

Giftfri bekjempning av rotter i kloakken

Derfor Ratél unik:

 • Avliver rotter hurtig, humant og effektivt
 • Uten bruk av gift
 • Fungerer som en mekanisk rotte-sperre
 • Passer til alle kloakkrør
 • Enkel å montere og kan tilpasses de ulike størrelsene på kloakkrørene
 • Automatisk rapportering og kontroll via SMS

Rentokil lanserer en ny metode mot rotter. Løsningen gjør det mulig å garantere en slutt på invaderende rotter fra kloakk-anlegg. Se video her:

For å spille av videon, trenger du JavaScript.


Neste steg

Finn ditt lokale kontor