Tekstil skadedyrinsekter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Ønsker du kontakt ring 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Tekstil skadedyrbekjempning og forebyggende tiltak for bedrifter

Regelmessig overvåking og profesjonelle løsninger kan effektivt eliminere et angrep uten å skade skjøre eller verdifulle gjenstander i museer eller fra antikvitetshandlere.

Profesjonell service er avgjørende for å bidra til å identifisere skadedyr og gi en skreddersydd løsning for å oppnå et vellykket resultat.

Begrepet tekstil skadedyrinsekter omfatter ulike arter av skadedyr som må bli behandlet på forskjellige måter avhengig av arten.

Rentokils servicetjenester mot tekstil skadedyr

Vi tilbyr en integrert kontroll og bekjempningspakke som er skreddersydd for dine individuelle behov.

Vårt mål er å løse angrepet på en sikker og effektiv måte, med minst mulig stress og avbrudd for virksomheten.

Fordeler med Rentokils tjenester

  • Grundig inspeksjon - vi vil gjennomføre en full inspeksjon av lokalene for å vurdere omfanget av angrepet.
  • Spesifikk behandlingsplan - vi planlegger en passende behandling, avhengig av hvor omfattende angrepet er, og gir samtidig rådgivende og forebyggende tiltak.
  • Sertifiserte serviceteknikere - vi vil jevnlig overvåke dine lokaler ved hjelp av en rekke monitorer mot tekstil skadedyr for raskt å identifisere skadedyrene før de forårsaker skade.
  • Regelmessige besøk - antall besøksfrekvenser avhenger av infestasjonsnivået og type behandling.
  • Spesifikke pH-nøytrale behandlinger - våre pH-nøytralt behandlinger med insektspray eliminerer raskt tekstil skadedyr som er funnet i de infiserte områder uten å skade gjenstandene.
  • Varmebehandling med heat pod  - vår kjemiskfrie heat pod behandlingsmetode, eliminerer alle livsstadier i skadedyrene - fra egg til larve, puppe og voksen ved å varme det infiserte objektet med kontrollert temperatur i en viss periode.
  • Controlled Atmosphere Technology (CAT) - ved bruk at denne behandlingen vil gjenstandene få en anoksibehandling i en surstoffattig atomosfære, dette er en helt giftfri metode som ikke skader de skjøre gjenstandene.
  • Samsvar med loven - vi skreddersyr behandlinger spesielt for din bedrift å sikre at alle nødvendige lover og regler blir fulgt.
  • Forebygging råd - vår service vil gi råd om hvordan du kan forhindre at tekstil angrep i fremtiden.

Hvis du har lagt merke tegn til tekstil skadedyrinsekter i lokalene, er det viktig å behandle området så snart som mulig for å unngå skade.

Ring Rentokil i dag på 400 30 311 for rask og effektiv behandling av tekstil skadedyr.


Neste steg

Finn ditt lokale kontor